تبلیغات
دوستانی که قصد دارند تا در این وبسایت بنر بگذارند ابتدا باید به این شماره حساب 4356 6353 3370 6104 با توجه به تعرفه های زیر پول واریز کنند سپس در قسمت نظرات پست اول وبسایت نظر خصوصی گذاشته تا پس از 24 ساعت بنر آنها در وبسایت گذاشته شود
توجه داشتید مبالغ به تومان است
 یک ماهه بنر افقی در بالای ویلاگ : 5000
 دو ماهه بنر افقی در بالای وبلاگ: 10000
 سه ماهه بنر افقی در بالای وبلاگ : 15000
_______________________________

یک ماهه بنر عمودی در ستون های سمت راست و چپ: 4000
دو ماهه بنر عمودی در ستون های سمت راست و چپ: 8000
سه ماهه بنر عمودی در ستون های سمت راست و چپ:10000با تشکر